Završna konferencija projekta RURES

  Završna konferencija projekta RURES održana je 17. prosinca 2018. godine u Osijeku, na Fakultetu Elektrotehnike, Računarstva i Informatike Sveučilišta u Osijeku.     Datum konferencije: 17. prosinca 2018. (ponedjeljak) 10: 00-13:15 Mjesto održavanja...

Terenski posjeti Treninga #3 u Pečuhu

  Kao dio projektog treninga #3, projektni partneri i lokalni dionici  sudjelovali su u dva trenska posjeta u Pečuhu. Prvi je bio posjet elektrani na biomasu, a drugi aktivnoj kući u Pečuhu.     Kao dio projektog treninga #3, projektni partneri i...

Trening za lokalne dionike #3

  Drugi dan zadnjeg treninga u okviru projekta RuRES bio je aktivan dan u kojem su članovi projektnog tima i lokalni dionici mogli dobiti neke nove informacije.     Drugi dan zadnjeg treninga u okviru projekta RuRES bio je aktivan dan u kojem su članovi...

Knjiga o projektu RURES

  Objavljen je tekst knigi koji sažima rezultate istraživanja RuRES projekta. Ovdje možete preuzeti hrvatsku verziju.   Objavljen je tekst knigi koji sažima rezultate istraživanja RuRES projekta. Ovdje možete preuzeti hrvatsku verziju.   Kliknite sliku...

Radionica u Kaposvaru – 30 studeni 2018

  Uspješno se završila 3. radionica RuRES projekta financiranog u sklopu programa Interreg V-A HU-HR Programa suradnje Mađarska-Hrvatska 2014-2020.     Uspješno se završila 3. radionica RuRES projekta financiranog u sklopu programa Interreg V-A HU-HR...

Okrugli Stol PLIN 2018 – 26. rujna 2018

  26. rujna 2018. u Osijeku održan je okrugli stol na temu projekta Obnovljivi izvori energije i mjere energetske učinkovitosti u funkciji ruralnog razvoja u sklopu 9. međunarodnog skupa o prirodnom plinu, toplini i vodi (PLIN 2018).     26. rujna 2018....

5. projektni sastanak 24. rujna 2018. u Kaposvaru

  Bio je uspješan 5. projektni sastanak RuRES projekta financiranog u sklopu programa Interreg V-A Programa suradnje Mađarska-Hrvatska 2014.-2020, koji je održan 24. rujna 2018. u Kapošvaru.     Bio je uspješan 5. projektni sastanak RuRES projekta...

RuRES radionica – Palkonya, 28. lipnja 2018. godine

  Radionica je realizirana u malom selu smještenom u Baranji, Mađraska, u lijepo uređenoj kući za goste. Energetske potrebe kuće su u potpunosti zadovoljene iz obnovljivih izvora energije i to većinom iz fotonaponskih ćelija. .     Radionica je...