Drugi dan zadnjeg treninga u okviru projekta RuRES bio je aktivan dan u kojem su članovi projektnog tima i lokalni dionici mogli dobiti neke nove informacije.
 

 

Drugi dan zadnjeg treninga u okviru projekta RuRES bio je aktivan dan u kojem su članovi projektnog tima i lokalni dionici mogli dobiti neke nove informacije.

U prvom dijelu treninga, pozvali smo tri predavača iz triju različitih područja: Márta Somogyvári (Sveučilište u Pečuhu) predstavila je novi poslovni model energetskog sektora, Lajos Tímár (Tímár & Tímár Ltd.) govorio je o planiranim investicijama u OIE te o procesima mijenjanja energetike bolnice Toldy Ferenc u Cegléd te je Gódi Attila (CEO, Terran Ltd.) predstavio invoaciju iz građevinske industrije. To je Generon fotonaponski crijep.

 U drugom dijelu treninga Réka Horeczki (MTA KRTK) predstavila je rezultate istraživanja, a Danijel Topić (FERIT) predstavio je mogućnosti i prednosti off-grid fotonaponskih sustava.

Bernadett Nagy (Sveučilište u Kaposvaru) i Denis Pelin (FERIT) predstavili su materijale za trening koji su izrađeni u okviru ovog projekta, a  Sandor Zsolt Kovacs (MTA KRTK) je predstavio model potencijala OIE RuRES projekta.

 

A képen a következők lehetnek: egy vagy több ember, képernyő és belső tér A képen a következők lehetnek: egy vagy több ember, ülő emberek és képernyő

https://scontent.fbud2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/47317598_525667621248612_2423024538980712448_n.jpg?_nc_cat=107&_nc_ht=scontent.fbud2-1.fna&oh=c47bf28434cc31ee6c0ae46e81f96a45&oe=5CA56733

A képen a következők lehetnek: 1 személy, képernyő A képen a következők lehetnek: 1 személy, képernyő és belső tér A képen a következők lehetnek: 2 ember, belső tér