Uspješno se završila 3. radionica RuRES projekta financiranog u sklopu programa Interreg V-A HU-HR Programa suradnje Mađarska-Hrvatska 2014-2020.
 

 

Uspješno se završila 3. radionica RuRES projekta financiranog u sklopu programa Interreg V-A HU-HR Programa Suradnje Mađarska-Hrvatska 2014-2020. Događaju – na kojem osim organizatora Sveučilišta Kapošvar sudjelovali su i kolege iz Osijeka sa Sveučilišta Josipasa Strossmayera i kolege iz Pečuha sa Akademije za Gospodarski i Regionalni Studije Istraživačkog Centra – je bio mjesto na Sveučilištu u Kapošvaru.

Tema radionice bila je mogućnost korištenja obnovljive energije, na koju su bili pozvani predstavnici populacije regije, predstavnici poslovanja i studenti. Na radionici su predavali članovi projekta a pored toga bio je pozvan i jedan stručnjak iz regija. Bili su pokazani rezultati istraživanja usredotočen na korištenje biomase koji se vršio u regiji Koppányvölgye.