Prijava korisnika

Završna konferencija projekta RURES

 

Završna konferencija projekta RURES održana je 17. prosinca 2018. godine u Osijeku, na Fakultetu Elektrotehnike, Računarstva i Informatike Sveučilišta u Osijeku.
 

Terenski posjeti Treninga #3 u Pečuhu

 

Kao dio projektog treninga #3, projektni partneri i lokalni dionici  sudjelovali su u dva trenska posjeta u Pečuhu. Prvi je bio posjet elektrani na biomasu, a drugi aktivnoj kući u Pečuhu.
 

Trening za lokalne dionike #3

 

Drugi dan zadnjeg treninga u okviru projekta RuRES bio je aktivan dan u kojem su članovi projektnog tima i lokalni dionici mogli dobiti neke nove informacije.
 

Knjiga o projektu RURES

 

Objavljen je tekst knigi koji sažima rezultate istraživanja RuRES projekta. Ovdje možete preuzeti hrvatsku verziju.

Okrugli Stol PLIN 2018 - 26. rujna 2018

 

26. rujna 2018. u Osijeku održan je okrugli stol na temu projekta Obnovljivi izvori energije i mjere energetske učinkovitosti u funkciji ruralnog razvoja u sklopu 9. međunarodnog skupa o prirodnom plinu, toplini i vodi (PLIN 2018).

 

5. projektni sastanak 24. rujna 2018. u Kaposvaru

 

Bio je uspješan 5. projektni sastanak RuRES projekta financiranog u sklopu programa Interreg V-A Programa suradnje Mađarska-Hrvatska 2014.-2020, koji je održan 24. rujna 2018. u Kapošvaru.

 

RuRES radionica - Palkonya, 28. lipnja 2018. godine

 

Radionica je realizirana u malom selu smještenom u Baranji, Mađraska, u lijepo uređenoj kući za goste. Energetske potrebe kuće su u potpunosti zadovoljene iz obnovljivih izvora energije i to većinom iz fotonaponskih ćelija. .

 

2. radionica RuRES projekta 2. srpnja 2018.

 

2. srpnja 2018. u Osijeku je održana 2. radionica RuRES projekta financiranog u sklopu programa Interreg V-A HU-HR Co-operation Programme 2014-2020.
 

Stranice