Prijava korisnika

3. Projektni sastanak 8. ožujka 2018. u Pečuhu

 

8.ožujka 2018. godine održao se projektni sastanak u Pečuhu u sklopu projekta ‘’Renewable energy sources and energy efficiency in the function of rural development’’ – RuRES financiran u sklopu programa Interreg V-A HU-HR Co-operation Programme 2014-2020.

 

Stručni skup projekta 24 siječanj, Kaposvár

 

Dana 24. siječnja 2018. godine u Kaposvaru je uspješno održan drugi projektni sastanak projekta  "Obnovljivi izvori energije i mjere energetske učinkovitosti u funkciji ruralnog razvoja" – RuRES u okviru Interreg V-A Programa suradnje Mađarska-Hrvatska 2014.-2020.

 

Projekt je započeo - Kick-off sastanak

 

Početak susreta projekta "Obnovljivi izvori energije i energetska učinkovitost u funkciji ruralnog razvoja" (RuRES) održan je 20. rujna 2017. u Pečuhu, Mađarskom ...