18. svibnja 2018. u Osijeku je održan 4. projektni sastanak RuRES projekta financiranog u sklopu programa Interreg V-A HU-HR Co-operation Programme 2014-2020.
 

 

18. svibnja 2018. u Osijeku je održan 4. projektni sastanak RuRES projekta financiranog u sklopu programa Interreg V-A HU-HR Co-operation Programme 2014-2020. Na početku sastanka sudionike je pozdravio voditelj projekta Danijel Topić te je nakon pozdravnih riječi dao kratki pregled o dosadašnjoj provedbi projekta i ostvarenim rezultatima. Nakon toga Tamas Trenyik i Viktor Varju su predstavili preliminarne rezultate provedenih  istraživanja.

U nastavku sastanka raspravljalo se o organizaciji radionica za lokalne dionike u Osijeku i Pečuhu. U popodnevnom dijelu Damir Šljivac je govorio o pripremi organizacije okruglog stola u okviru međunarodne konferencije SST2018 gdje će se predstaviti projekt RuRES. Matej Žnidarec je prezentirao koncept znanstvenog rada koji se planira objaviti na SST2018 konferenciji, a čije je istraživanje ostvareno pomoću opreme kupljene u sklopu RuRES projekta. Denis Pelin govorio je o organizaciji okruglog stola u okviru međunarodne konferencije PLIN 2018 gdje će se također predstaviti RuRES projekta. Na kraju sastanka, projektni partneri su raspravljali o planovima za izradu knjige u okviru projetka te raspravili o budućim planovima i aktivnostima.