24.4.2018. godine u Gradskoj knjižnici Đakovo doc.dr.sc. Danijel Topić održao je znanstveno-popularno predavanje na temu Obnovljivi izvori energije kao temelj održivog razvoja.
 

 

24.4.2018. godine u Gradskoj knjižnici Đakovo doc.dr.sc. Danijel Topić održao je znanstveno-popularno predavanje na temu Obnovljivi izvori energije kao temelj održivog razvoja. Današnji razvoj civilizacije te kompletna energetika, industrija i transport uglavnom se temelje na neobnovljivim izvorima koji su iscrpivi te imaju negativan utjecaj na okoliš. Preko 80 % sveukupne krajnje potrošnje energije dolazi iz neobnovljivih izvora energije. Posljedica toga su nastale klimatske promjene (globalno zatopljenje), smanjenje rezervi fosilnih i nuklearnih goriva te mogućnost potpunog iscrpljenja takvih reursa te vodi neodrživom razvoju. Zbog toga je potrebno promjeniti način korištenja energetskih resursa te se okrenuti obnovljivim izvorima energije i održivom razvoju. Ovo predavanje dalo je pregled trenutnog stanja s obzirom na potrošnju i proizvodnju enegije, posljedice korištenja fosilnih goriva te kako obnovljivi izvori energije mogu biti temelj održivog razvoja te alternativa fosilnim i nuklearnim gorivima. Poseban naglasak dan je na mikro fotonaponske sustave za pokrivanje vlastite potrošnje.