Prijava korisnika

Projekt je započeo - Kick-off sastanak

 

 

Obnovljivi izvori energije i energetska učinkovitost u funckiji ruralnog razvoja

RuRES (HUHR/1601/3.1.1/0033)

Kick-off meeting

Izvještaj

20. rujna 2017. Pečuh, Mađarska

Interreg V-A Hungary-Croatia Co-operation Programme 2014-2020

 

 

 

 

’Kick-off meeting’’ projekta ‘’Obnovljivi izvori energije i energetska učinkovitost u funckiji ruralnog razvoja'' (RuRES) održan je 20. rujna 2017. u Pečuhu, Mađarska.

Glavni ciljevi sastanka su bili predstavljanje ciljeva projekta, aktivnosti i očekivanih rezultata projekta, rasprava i definiranje istraživačkog plana, ali također i uspostavljanje radnih i administrativnih procedura, indentificiranje očekivanja projekta te predviđanje mogućih poteškoća i zapreka u provedbi projekta.

Sastanak je otvorio voditelj projekta dr.sc. Danijel Topić docent s Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek.

Dr. Topić je detaljno predstavio ciljeve i aktivnosti projekta te istraživačke zadatke i planove. Sudionici na sastanku su raspravljali o budućim koracima i rokovima za pisani detaljni istraživački plan.

Dr.sc. Bernadett Kovac, izvanredna profesorica sa Svučilišta u Kaposvaru, predstavila je diseminacijski plan  i vodila raspravu o prvim koracima diseminacijskih aktivnosti.

Tijekom drugo dijela sastanka, sudionici su raspravljali o sadržaju i strukturi internetske stranice projekta. Dr.sc. Vikotr Varju, istrživač na Centru za ekonomske i regionalne studije Mađarske akademije znanosti, naglasio je odgovornosti i rokove s obzirom na ravzoj internetske stranice.

Na zadnjoj točki programa sastanka, članovi projektnih timova su upoznati sa smjernicama za administraciju i vdiljivost. Prezentaciju je održala gđa. Mirela Glavaš, dipl.oec., voditeljica Odjeljka za međunarodnu suradnju, znanstvene i stručne projekte

Na sastanku je sudjelovalo 19 članova projektnih timova od sva tri projekta tima te gđa. Andrea Kakas, predstavnica Zajedničkog tajništava Interreg Hungary-Croatia Co-operation Programme.

 

Web: www.rures.eu

Fb:https://www.facebook.com/RURESHUHR/